Dobór wielkości znaków i folii

Dobór wielkości znaków i typu folii odblaskowych

w zależności od lokalizacji  znaku drogowego

Przed zamówieniem znaku drogowego należy dobrać jego wielkość i rodzaj materiału odblaskowego ( typ folii odblaskowej ) w zależności od kategorii drogi przy której będzie zlokalizowany.

W poniższej tabeli podstawowe wymagania co do wielkości znaku i typu folii

 

Wielkość znaku

 

Droga

Kategorie znaków

Znaki ostrzegawcze

Znaki zakazu
i nakazu

Znaki informacyjne

-  długość boku

-  typ folii

-  średnica 

-  typ folii

-  długość podstawy

-  typ folii

Mini

 (MI)

- słupki przeszkodowe

- tablice kierujące

- drogi w ob. zabudowanym, jeżeli warunki nie pozwalają na umieszczenie znaków większych

- wąskie uliczki zabytkowych miast

600 mm

folia – typ 1

400 mm

folia – typ 1

400 mm

folia – typ 1

Małe

(M)

- drogi gminne

- drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych

750 mm

folia – typ 1

600 mm

folia – typ 1

600 mm

folia – typ 1

Średnie (S)

- łącznice dróg ekspresowych i autostrad

- jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe

- drogi powiatowe, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych

600 mm

folia – typ 1

800 mm

folia – typ 1

600 mm

folia – typ 1

Duże

(D)

- droga ekspresowa

- droga dwujezdniowa poza ob. zabudowanym

- droga dwujezdniowa w ob. zabudowanym (dopuszczalna prędkość większa niż 60km/h)

1050 mm

folia – typ 2

900 mm

folia – typ 2

900 mm

folia – typ 2

Wielkie (W)

- autostrada

1200 mm

folia – typ 2

1000 mm

folia – typ 2

1200 mm

folia – typ 2

 

 Dla znaków:

-       A7   ustąp pierwszeństwa

-       B2   zakaz wjazdu

-       B20  stop

-       D6 (a i b)przejście / przejazd

zawsze obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Znak B20 występuje tylko w 2 wielkościach

-       900 mm – drogi ekspresowe, autostrady

-       800 mm – pozostałe drogi

Powyższe informacje pochodzą  z  załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz.U. z 23 grudnia 2003, Nr 220. poz. 2181 )