Znaki drogowe poziome

 

b_224_150_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_poziome_znaki.jpg
b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-1a.png Znak P-1a „linia pojedyncza przerywana – długa” stosuje się do wyznaczenia pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 70 km/h.    b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-1b.png Znak P-1b "linia pojedyncza przerywana - krótka" stosuje się do wyznaczania pasów ruchu pomiędzy skrzyżowaniami na drogach o dopuszczalnej prędkości do 70km/h.
b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-1c.png

Znak P-1c „linia pojedyncza przerywana – wydzielająca” stosuje się do oddzielenia od pasa ruchu następujących pasów: włączania, wyłączania, przeplatania, dla autobusów i rowerów (odcinki początkowe i końcowe), wydzielonych dla pojazdów skręcających na wlotach skrzyżowań, zanikających.

  b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-1d.png  Znak P-1d „linia pojedyncza przerywana – prowadząca wąska” stosuje się do oddzielenia pasów ruchu w tym samym kierunku na skrzyżowaniach wzdłuż dróg z pierwszeństwem, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze. 
b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-1e.png

Znak P-1e „linia pojedyncza przerywana – prowadząca szeroka” stosuje się do oddzielenia przeciwnych kierunków ruchu w ciągu linii podwójnych P-4 lub P-3a na skrzyżowaniach lub włączeniach do jezdni oraz do umożliwienia przejazdów poprzecznych na zjazdach w ciągu linii P-2b wydzielającej pas ruchu dla autobusów i rowerów. 

  b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-2a.png  Znak P-2a „linia pojedyncza ciągła – wąska” stosuje się do oddzielania pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.
b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-2b.png

Znak P-2b „linia pojedyncza ciągła – szeroka” stosuje się do oddzielenia pasów ruchu przeznaczonych do jazdy w tym samym kierunku, niezależnie od dopuszczanej prędkości na drodze, jako linię poprzedzającą lub kontynuującą linię P-1c, oraz wydzielenie pasów dla autobusów lub rowerów. 

  b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-3a.png Znak P-3a „linia jednostronnie przekraczalna - długa” stosuje się do rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu pomiędzy skrzyżowaniami, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu od strony linii ciągłej.
b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-3b.png Znak P-3b „linia jednostronnie przekraczalna - krótka” stosuje się, jeżeli zabroniony jest przejazd na sąsiedni pas ruchu (sąsiednią część drogi) od strony linii ciągłej.   b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-4.png

Znak P-4 „linia podwójna ciągła" stosuje się w celu rozdzielenia przeciwnych kierunków ruchu na odcinkach jezdni, na których należy wyeliminować przejeżdżanie pojazdów na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu, niezależnie od dopuszczalnej prędkości na drodze.

b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-5.png Znak P-5 „linia podwójna przerywana” stosuje się do wyznaczania pasa o zmiennym kierunku ruchu, na którym wjazd jest zamykany lub otwierany sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.   b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-6.png

Znak P-6 „linia ostrzegawcza" stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca, w szczególności odcinka drogi, na którym zastosowano linie: P-2a, P-3a lub P-4, przez które przejeżdżanie jest zabronione.

P 6a Znak P-6a - „linia ostrzegawcza - naprowadzająca" stosuje się do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do odcinka, przed którym zastosowano linie P-3a lub P-4, i oznacza nakaz powrotu na prawy pas ruchu.   b_0_80_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-7a.png

Znak P-7a „linia krawędziowa - przerywana szeroka" i P-7c - „linia krawędziowa - przerywana wąska" stosuje się przede wszystkim do wyznaczania krawędzi jezdni bez krawężników na odcinkach drogi, na których dopuszcza się postój na poboczu. 

 P 6a  Znak P-7b - „linia krawędziowa - ciągła szeroka" i P-7d - „linia krawędziowa - ciągła wąska" stosuje się przede wszystkim dla wyznaczenia krawędzi jezdni bez krawężników.   P 6a

Znak P-8a - „strzałka kierunkowa na wprost" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko na wprost.

P 6a Znak P-8b - „strzałka kierunkowa w lewo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko w lewo.    P 6a

Znak P-8c - „strzałka kierunkowa do zawracania" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest tylko manewr zawracania. 

P 6a

Znak P-8d - „strzałka kierunkowa w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda tylko w prawo. 

  P 6a Znak P-8e - „strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda na wprost lub w lewo. 
P 6a Znak P-8f - „strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda na wprost lub w prawo.   P 6a

Znak P-8g - „strzałka kierunkowa w lewo lub w prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda w lewo albo w prawo; umieszcza się go na pasie, jeżeli przejazd przez skrzyżowanie na wprost jest niemożliwy lub niedozwolony.

P 6a

Znak P-8h - „strzałka kierunkowa na wprost, w lewo lub prawo" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda w każdym kierunku.

  P 6a Znak P-8i - „strzałka na wprost lub do zawracania" stosuje się w celu wskazania, że z pasa, na którym się znajduje, dozwolona jest jazda na wprost i zawracania.
P 6a Znak P-9a - „strzałka naprowadzająca w lewo" umieszcza się na końcu pasa włączania.   P 6a

Znak P-9b - „strzałka naprowadzająca w prawo" umieszcza się na lewych skrajnych pasach ruchu, które zanikają albo są przeznaczone tylko dla niektórych rodzajów pojazdów.

P 6a

Znak P-10 - „przejście dla pieszych" stosuje się w celu oznaczenia powierzchni jezdni lub torowiska tramwajowego, przeznaczonej do poprzecznego ruchu pieszych. Powierzchnię przejścia wyznaczają linie równoległe do osi jezdni, których długość stanowi szerokość przejścia.

  b_73_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-11.png Znak P-11 - „przejazd dla rowerzystów" stosuje się w celu oznaczania powierzchni jezdni przeznaczonej do poprzecznego ruchu rowerów. Powierzchnię przejazdu wyznaczają dwie linie przerywane, poprzeczne do osi jezdni.
b_74_30_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-12.png

Znak P-12 - „linia bezwzględnego zatrzymania - stop" stosuje się w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlotach dróg podporządkowanych lub przed przejazdami kolejowymi (tramwajowymi), jeżeli umieszczono znak pionowy B-20 "STOP".

  b_72_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-13.png Znak P-13 - „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów" stosuje się, jeżeli zachodzi potrzeba wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów na wlocie drogi podporządkowanej, na której zastosowano znak pionowy A-7 "USTĄP PIERWSZEŃSTWA".
b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-14.png

Znak P-14 - „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" stosuje się w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania pojazdów przed: sygnalizatorami, przystankami tramwajowymi bez wysepek, przejazdami tramwajowymi i kolejowymi, skrzyżowaniem na wlotach dróg równorzędnych, przejściami dla pieszych.

   b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-15.png Znak P-15 - „trójkąt podporządkowania" stosuje się na wlotach podporządkowanych w celu uprzedzenia kierujących o zbliżaniu się do drogi z pierwszeństwem, jako uzupełnienie znaków pionowych A-7 "ustąp pierwszeństwa".
 b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-16.png Znak P-16 - „napis stop" stosuje się jako uzupełnienie znaku P-12.    b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-17.png

Znak P-17 - „linia przystankowa" stosuje się w celu wyznaczenia odcinka jezdni przeznaczonego na przystanek autobusowy lub trolejbusowy bez zatoki.

 b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-18.png Znak P-18 - „stanowisko postojowe" stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk.    b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-19.png

Znak P-19 - „linia wyznaczająca pas postojowy" stosuje się na drogach w obszarze zabudowanym w celu: wskazania pasa przeznaczonego do postoju pojazdów przy krawędzi jezdni lub zatoki postojowej, wyznaczenia miejsc postojowych częściowo na jezdni, częściowo na chodniku.

 b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-20.png Znak P-20 - „koperta" stosuje się w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu.    b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-21a.png

Znak P-21a (P-21b) - „powierzchnia wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym" umieszcza się na jezdni, gdy ruch pojazdów odbywa się po obu stronach powierzchni w przeciwnych kierunkach lub w jednym kierunku tylko z jednej strony tej powierzchni.

 b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-22.png Znak P-22 - „BUS" stosuje się w celu wskazania pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) i innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.    b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-23.png Znak P-23 - „rower" stosuje w celu oznaczenia drogi lub wydzielonego pasa jezdni, przeznaczonych tylko dla rowerów.
 b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-24.png Znak P-24 - „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej" stosuje się do oznakowania stanowiska postojowego przeznaczonego dla  ust. osób, o których mowa  i w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Znak P-24 umieszcza się na nawierzchni barwy niebieskiej.    b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-26.png Znak P-26 - „piesi" stosuje w celu oznaczenia drogi dla pieszych albo drogi dla rowerów i pieszych.
 b_76_40_16777215_0_0_images_oznakowanie_poziome_P-27.png Znak P-27 - „kierunek i tor ruchu roweru" można stosować na jezdni, z wyjątkiem: pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów, przejazdu dla rowerzystów.