Progi zwalniające

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Progi zwalniające są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego wykonanymi z zasady w formie wygarbienia. Progi zwalniające można stosować w obszarze zabudowanym na drogach nast´pujacych klas technicznych: lokalna (L), dojazdowa (D), wyjątkowo zbiorcza (Z). W celu niedopuszczenia do najechania na próg zwalniający z nadmiernie niebezpieczna prędkością dopuszcza się stosowanie geometrycznych lub technicznych elementów wymuszających zmniejszenie prędkości pojazdu co najmniej do 120 % granicznej prędkości przejazdu przez próg. Elementami takimi moga być poprzeczne przegrody na jezdni, m.in. w strefach ruchu uspokojonego, tzw. szykany, poprzeczne wysepki, kwietniki itp., zmuszające do zmiany kierunku lub toru ruchu. 

 

PRÓG ZWALNIAJĄCY LINIOWY

Liniowy próg zwalniający wykonany jest z gumy (recycling) wyklejony odblaskową taśmą 3M Scotch Lane co zapewnia dobrą widoczność zarówno w dzień jak i w nocy. Próg ten występuje w dwóch   wysokościach 70 mm i 50 mm. Progi o wysokości 50 mm mają długość przejazdu 600 mm i 900 mm. 

b_200_89_16777215_0_0_images_progi_zwalniajace_prog_zwalniajacy1.jpgb_200_114_16777215_0_0_images_progi_zwalniajace_prog_zwalniajacy2.jpg

 

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

          - asortyment ( próg 70/900, próg 50/900  lub próg 50/600)

          - zamawiany element ( środkowy, narożny )

          - ilość sztuk

Przykład zamówienia dla progu 70/900, S= 5960 mm

         - próg zwalniający 70/900 -element narożny                   - 2 szt.

         - próg zwalniający 70/900 -element środkowy                 - 10 szt.

Przykład zamówienia dla progu 50/900, S= 5900 mm

        - próg zwalniający 50/900 -element narożny                   - 2 szt.

        - próg zwalniający 50/900 -element środkowy                 - 10 szt.

Przykład zamówienia dla progu 50/600, S= 5640 mm

        - próg zwalniający 50/600 -element narożny                   - 2 szt.

        - próg zwalniający 50/600 -element środkowy                - 10 szt.