U-1a, U-1b, U-1c

Słupki U-1a Słupki U-1b

 

Elementy odblaskowe

U-1c

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r. 
Słupki prowadzące U-1a i U-1b  stosuje się w celu ułatwienia kierującym, szczególnie w porze nocnej i w trudnych warunkach atmosferycznych, orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Rozróżnia się następujące słupki prowadzące:
— U-1a umieszczane samodzielnie na poboczu,
— U-1b umieszczane nad barierą ochronną.
Konstrukcja słupków prowadzących oraz ich sposób umieszczenia powinny zapewnić zachowanie pionowej pozycji słupka.
 

 

Słupki U-1a monolityczny

Wykonany jest z polietylenu metodą rozdmuchu, bez jakichkolwiek połączeń zgrzewanych lub klejonych. Na czerwonym polu słupka są dwa zagłębienia w których są zamontowane odblaski, z jednej strony odblask czerwony a z drugiej strony odblask biały. W płaszczyźnie słupka są zagłębienia wyznaczające lokalizację: cyfry hektometrowej ( znak hektometrowy U-8 ), znaku kilometrowego U-7 i  znaku U-1f z numerem drogi. W dolnej części słupka U-1a jest otwór  Ø 15 mm na zatyczkę poprzeczną , która utrudnia wyjęcie słupka z gruntu. Zatyczka o długości około 250 mm jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu i jest dostarczana w komplecie ze słupkiem.

Zamawiając u nas słupki U-1a, klient może dodatkowo zamówić wyposażenie słupków w znaki U-8 (cyfry hektometrowe),  znaki kilometrowe U-7  i znaki U-1f (numer drogi). Dodatkowe znaki na słupkach U-1a są nanoszone dwoma metodami:

- wtapianie znaku w procesie produkcji słupka,

- oklejenie słupka nalepką znaku U-1f, cyframi      hektometrowymi i cyframi kilometrowymi

Słupki są dostarczane w paczkach po 10 szt.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość  ( paczki po 10 szt.)

Przykład:

                  U-1a – 80 szt.

 

 

 

 

b_200_642_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_u-1a_schemat.jpgb_200_300_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_zdj__nr_1.jpgb_200_133_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_zdj__nr_2.jpgb_200_133_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_zdj__nr_4.jpg

b_200_300_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_2P1A6230.jpg

U-1a z wtopionym U-8, U-7

W procesie produkcji można wtopić w słupek U-1a:

- znak hektometrowy U-8,

- znak kilometrowy U-7

Przy tej metodzie nanoszenia na słupek U-1a znaków U-8 i U-7 uzyskujemy trwałe zgrzanie znaków ze słupkiem a tym samym podczas mycia słupków znaki te nie odklejają się.

Na życzenie klienta możemy dodatkowo nanieść na słupek znak U-1f z numerem drogi, który jest wykonywany w formie nalepki z foli odblaskowej. Znak U-1f jest wklejany na słupek o hektometrze zerowym.

Zamawiając tak wyposażony słupek należy się liczyć dłuższym oczekiwaniem na dostawę, gdyż są wykonywane na konkretne zamówienie.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień na słupki z wtopionymi znakami U-8 i U-7 należy podać pikietaż drogi o raz podać informacje czy wklejać znak U-1f.

Szczegóły zamówienia należy uzgodnić telefonicznie– tel. 65 545 35 23

b_150_118_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_u-1a_wtopiony_u-8.jpgb_200_300_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_u-1a_z_u-1f_8_7.jpg
 

Słupki U-1b monolityczny

Stosuje się na odcinkach dróg, na których ustawiono bariery ochronne, umieszczając je bezpośrednio nad barierą. Słupki U-1b stanowi górną część słupka U-1a o długości 400 mm przykręconą do stalowego wspornika mocującego słupek do bariery.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość.

Przykładowy zapis w zamówieniu:.

 - Słupek U-1b   - 38 szt.  

Na życzenie klienta oklejamy słupki U-1b.

b_100_150_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_zdj_nr_8.jpgb_100_67_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_zdj__nr_9.jpg

b_200_300_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_u-1b.jpgb_200_300_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_zdj__nr_7.jpg

ELEMENTY ODBLASKOWE U-1c

- element odblaskowy na barierę energochłonną
- odblaski posiadają certyfikat homologacyjny
 
 

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość.

Przykład:

                         U-1c   - 75 szt.

b_150_150_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_u-1c_cz.jpgb_150_150_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_u-1c_b.jpg

 

Osłona antyporostowa słupka U-1a  jest stosowania w celu wyeliminowania roślin w bezpośrednim sąsiedztwie słupka co w efekcie ułatwia koszenie poboczy drogi. Osłona w kształcie koła o średnicy 50 cm z trapezowym wycięciem na słupek jest produkowana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Waga osłony – około 0,5 kg

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić produkt i zamawianą ilość.

Przykład:

               Osłona antyporostowa   - 200 szt. 

PRODUKTY  POWIAZANE

b_200_364_16777215_0_0_images_U-1a,_U-1b,_U-1c_oslona_antyporost.jpg