Progi podrzutowe

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r. 
Do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych stosuje się progi zwalniające U-16 i  progi podrzutowe U-17. Dopuszczalną prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności 
ruchu oraz bez zagrożenia niebezpieczeństwa, określona jest mianem granicznej prędkości przejazdu v wyrażanej w km/h. Można je stosować wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których koniecznie jest skuteczne ograniczenie prędkości  ruchu
pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca. 
Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:
- na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów  do około 5-8 km/h
- przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp., jeżeli są tam zainstalowane urządzenia, zamykające teren (bramy, furty, zapory itp.) jako środek wzmacniający działanie tych urządzeń i wymuszający powolny wjazd na ten teren,
- na parkingach i innych terenach podobnych, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.
Wykonywane są z segmentów, z odrębnymi zakończeniami umożliwiającymi ich instalację, w postaci różnych długości, na okres czasowy lub stały. Na progach podrzutowych umieszcza się znak poziomy P-25. Znaku P-25 można nie umieszczać na progach wykonywanych  z segmentów o barwach na przemian czarnej i żółtej. Na powierzchni najazdowej progów wykonywanych z segmentów zaleca się umieszczenie elementów odblaskowych. 
 
Gumowe progi podrzutowe przeznaczone są dla szerokiej grupy użytkowników dróg pragnących zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wykonane z gumy w kolorze czarnym i żółtym. Są wyposażone w “kocie oczka” poprawiające widoczność progu nocą. Zastosowany materiał zapewnia wieloletnie użytkowanie oraz zachowanie koloru. Progi podrzutowe charakteryzują się prostym i szybkim montażem, możliwością konstrukcji na drogach o różnych szerokościach na okres stały lub czasowy. Otwory w dolnej części służą do przeprowadzenia rury stabilizującej montaż lub w razie potrzeby przewodów elektrycznych.  
W naszej ofercie są trzy rodzaje progów podrzutowych:
 

- próg podrzutowy L355,

- próg podrzutowy L400,

- próg podrzutowy- punktowy

 

PRÓG PODRZUTOWY L355

 

b_200_157_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy11.jpg

b_200_114_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy1.jpg
 

PRÓG PODRZUTOWY L400

 

 

b_200_113_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy21.jpg

b_200_188_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy2.jpg
 

PROGI PODRZUTOWY PUNKTOWY

 

Na wykonanie jednego punktu podrzutowego potrzebne są dwa elementy narożne progu L400b_200_200_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy_punkt3.jpg

 

 

b_200_183_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy_punkt1.jpgb_200_114_16777215_0_0_images_progi_podrzutowe_prog_podrzutowy_punkt2.jpg
 
ZAMÓWIENIA
 
Przy składaniu zamówień należy określić:
 

        - asortyment ( próg L355  lub próg L400)

        - zamawiany element ( środkowy, narożny )

        - ilość sztuk

Przykład zamówienia dla progu L355, S= 2340 mm z końcówkami żółtymi.

        - próg podrzutowy L355 – narożny-żółty                   - 2 szt.

        - próg podrzutowy L355 – środkowy- żółty                - 3 szt.

        - próg podrzutowy L355 – środkowy- czarny             - 4 szt.

Przykład zamówienia dla progu L400, S= 5400 mm z końcówkami żółtymi.

        - próg podrzutowy L400 – narożny-żółty                   - 2 szt.

        - próg podrzutowy L400 – środkowy- żółty               - 5 szt.

        - próg podrzutowy L400 – środkowy- czarny             - 5 szt.

Przykład zamówienia dla progu  punktowego z 14 punktami żółtymi i 7 punktami czarnymi.

        - próg L400 – narożny-żółty                   - 28 szt.

        - próg L400 – narożny-czarny                 - 14 szt.