Cyfry do U-1

Naklejka U-1f

Naklejka 

U-1d/U-1e

Cyfry

hektometrowe U-8

Cyfry

kilometrowe U-7

Instrukcja wyklejenia słupka U-1a      

 

NAKLEJKA U-1f

Znak U-1f z numerem drogi umieszcza się w górnej części słupka prowadzącego U-1a w hektometrze zerowym. Na słupku U-1a znajduje się zagłębienie, które ułatwia prawidłowa lokalizację znaku U-1f na słupku.

Znak U-1f z numerem drogi krajowej jest wykonany w formie naklejki, poprzez czerwony nadruk sitodrukowy na foli odblaskowej białej.

Znak U-1f z numerem drogi wojewódzkiej jest wykonany w formie naklejki,  poprzez  nadruk sitodrukowy numeru drogi na foli odblaskowej w kolorze żółtym.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-   kolor naklejki ( czerwona lub żółta )

-   typ folii odblaskowej ( typ 1  lub typ 2 )

-   numer drogi

-   ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:.

 - Naklejka U-1f czerwona- typ 1- nr 5    -  125 szt.

                                   lub

  - Naklejka U-1f żółta typ 1- nr 430    -  150 szt.

 

b_200_133_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_zdj_nr_11.jpgb_200_160_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_Beznazwy-1.jpgb_200_133_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_zdj__nr_12.jpg

b_200_133_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_2P1A6234.jpg

NAKLEJKA U-1d/U-1e

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r. Na drogach wyposażonych w system łączności alarmowej zaleca się umieszczenie na słupkach prowadzących symbolu słuchawki telefonicznej U-1d lub U-1e dla wskazania kierunku do najbliższego telefonu alarmowego.

 

Znak U-1d i U-1e jest wykonany w formie naklejki, poprzez ploterowe wycięcie symbolu na czarnej folii samoprzylepnej.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-    rodzaj znaku ( U-1d lub U-1e )

-    ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:.

 - Naklejka U-1d     -  500 szt.

                                   lub

  - Naklejka U-1e    -  250 szt.

b_200_300_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_2P1A6194.jpg

b_200_300_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_2P1A6220.jpgsłupek U-1a z naklejką U-1d

CYFRY HEKTOMETROWE U-8

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r. 
Znaki hektometrowe U-8 stosuje się w celu uściślenia przebiegu drogi oraz ułatwienia lokalizacji elementów składowych drogi podlegających ewidencji dróg oraz lokalizacji zdarzeń drogowych. Znak hektometrowy stanowi cyfra o wysokości 102 mm i jest on umieszczany na słupku prowadzącym.
 

Cyfry U-8 są wycinane ploterem z czarnej folii samoprzylepnej. Cyfry hektometrowe dostarczamy na pasku zawierającym ciąg cyfr od 0 do 9 ( jak na zdjęciu). Cyfry U-8 przenosi się za pomocą foli transportowej na wyznaczone miejsce na słupku U-1a.

Znaki hektometrowe występują w dwu wielkościach:

- duży o wysokości cyfry – 102 mm – na słupki U-1a

- mały o wysokości cyfry – 42 mm – na słupki U-1b

Mamy do wyboru:

- cyfra hektometrowa d= 102 mm

- cyfra hektometrowa d=  42 mm

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-  wielkość cyfry ( 102mm lub 42mm )

-  ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:.

 - Cyfra 0 – 102 mm    -  500 szt.

 - Cyfra 1 – 102 mm    -  400 szt.

 - Cyfra 2 – 102 mm    -  500 szt.  

                                   lub

 - Cyfra 0 – 42 mm    -  500 szt.

 - Cyfra 1 – 42 mm    -  500 szt.

 - Cyfra 2 – 42 mm    -  500 szt.  

 -  Naklejka U-1e        -  250 szt.

b_200_133_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_u-7.jpgb_200_133_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_zdj_nr_14.jpg

Cyfra hektometrowa U-8 naklejana na słupek U-1a

 

 

CYFRY KILOMETROWE U-7

Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r. Znaki kilometrowe U-7 stosuje się w celu oznaczenia przebiegu drogi i wskazania jej kilometrażu narastająco od początku do końca drogi. (…) Oprócz znaków kilometrowych U-7 umieszczonych w pasie dzielącym, informacje o kilometrze drogi umieszcza się na słupkach prowadzących, łącznie ze znakiem hektometrowym. Wysokość cyfr dla znaku kilometrowego na słupku prowadzącym wynosi 42 mm.

 

Cyfry U-7 są wycinane ploterem z czarnej folii samoprzylepnej. Cyfry kilometrowe dostarczamy na pasku papieru, zawierającym ciągi cyfr odpowiadający kolejnemu kilometrowi drogi ( jak na zdjęciu). Cyfry U-7 przenosi się za pomocą foli transportowej na wyznaczone miejsce na słupku U-1a. Wysokość cyfr kilometrowych U-7 wynosi 42 mm.

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-    kilometr drogi, ( np  134 km, 135, km, itd.)

-    ilość sztuk.

Przykładowy zapis w zamówieniu:.

 Kilometr drogi    -   ilość liczb

         - 134         -     10 szt.

         - 135         -     10 szt.

         - 136         -     10 szt.

Itd.

b_200_300_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_2P1A6200.jpgb_200_133_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_zdj_nr_15.jpg

Cyfra kilometrowa U-7 naklejana na słupek U-1a

   

INSTRUKCJA WYKLEJANIA SŁUPKA U-1a

KOMPLETNIE WYKLEJONY SŁUPEK U-1a i U-1b

b_200_300_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_kompl_u-1b.jpg

b_200_540_16777215_0_0_images_Cyfry_do_U-1_kompl_u-1a.jpg