Zapora U-20

 
 
Tekst z Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. 
Zapory drogowe U-20 zastosowane do wygradzania części jezdni powinny mieć lica wykonane z folii odblaskowej i moga byc wyposażone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Zapory drogowe powinny byc pokryte po obu stronach pasami białymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie  zapory rozpoczynają się i kończą polem czerwonym. Dopuszczalne długości zapór drogowych L wynoszą: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm. Zapory  drogowe muszą byc wykonane z materiału niestanowiącego zagrożenia dla osób i mienia.
 

ZAPORY DROGOWE U-20a

 

Dostępne rozmiary

b_200_200_16777215_0_0_images_zapory_u-20_zapora_u20a.jpg

 

ZAPORY DROGOWE U-20b

 

      Dostępne rozmiary

b_200_287_16777215_0_0_images_zapory_u-20_u20b.jpg

 

STOJAKI DO ZAPORY DROGOWEJ U-20a i U-20b  

STOJAK DO ZAPORY - WOLNOSTOJĄCY
 
- wykonane z kształtownika 20 x 20 mm
- ocynkowane

b_200_300_16777215_0_0_images_zapory_u-20_stojak_wolny.jpg

b_200_133_16777215_0_0_images_zapory_u-20_stojak_wolny1.jpg


STOJAK DO ZAPORY - W PODSTAWIE
 
- wykonane z kształtownika 20 x 20 mm
- ocynkowane
 

b_200_142_16777215_0_0_images_zapory_u-20_stojak_podtsawa1.jpg

b_200_300_16777215_0_0_images_zapory_u-20_stojak_mocowanie.jpg

   
   
   

ZAMÓWIENIA

Asortyment do zamówienia:

- Zapora U-20a, folia typ 1 – L 750 mm                       -  ……….. szt

- Zapora U-20a, folia typ 1 – L 1250 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20a, folia typ 1 – L 1750 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20a, folia typ 1 – L 2250 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20a, folia typ 1 – L 2750 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20b, folia typ 1 – L 750 mm                       -  ……….. szt

- Zapora U-20b, folia typ 1 – L 1250 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20b, folia typ 1 – L 1750 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20b, folia typ 1 – L 2250 mm                     -  ……….. szt

- Zapora U-20b, folia typ 1 – L 2750 mm                     -  ……….. szt

- Stojak zapory U-20 – w podstawie                             -  ……….. szt                      

- Stojak zapory U-20 – wolnostojący                           -  ……….. szt