Znaki informacyjne

Znaki informacyjne mają kształt kwadratu lub prostokąta. Podkłady znaku ( tarcza znaku) są wykonane z blachy stalowej ocynkowanej gr. 1,25 mm. Krawędzie metalowej tarczy znaku są podwójnie zagięte a na drugiej krawędzi zagięcia znajdują się otwory służące do mocowania znaków za pomocą uchwytów uniwersalnych. Blaszana tarcza znaku jest malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7037.

Lica znaków informacyjnych wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:

a)     folia odblaskowa typu 1

b)    folia odblaskowa typu 2

W przypadku znaków D-6, D-6a i D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Podstawowa grafika znaku w kolorze niebieskim a w przypadku znaków D-42 i D-43 w kolorze czarnym zawsze jest nanoszona metoda sitodruku. Pozostałą grafikę znaku wykonujemy sitodrukiem ( przy większych zamówieniach ) lub wyklejamy symbolami z folii ( przy małych zamówieniach).

WYMIARY ZNAKÓW

Wymiary znaków informacyjnych ( mm) 

Grupa

wielkości

znaków

Długość

Podstawy

L

Wysokość

h

 

mini   ( MI )

 

400 mm

 

L + 100 n

średnie  ( S )

 i małe   ( M)

 

600 mm

 

L + 150 n

 

duże   ( D )

 

900 mm

 

L + 225 n

 

wielkie   ( W )

 

1200 mm

 

L + 300 n

n = 0, 1, 2

Zwiększenie wysokości znaku ( np. n = 2 ) może nastąpić w razie konieczności podania na nim informacji uzupełniających niemieszczących  się na znaku o normalnej wysokości. 

W czterech wielkościach ( MI , S i M, D, W ) występuje tylko część znaków informacyjnych. Niektóre znaki informacyjne występują tylko w jednej wielkości bez względu na rodzaj drogi.

Znaki D-42 i D-43 mają podstawowy wymiar: L= 1200 mm, h = 700 mm. Jednak na drogach powiatowych i gminnych dopuszcza się znaki D-42 i D-43 o wysokości 530 mm ( 1200 x 530 mm)

Wymiary w mm znaków informacyjnych dla n = 0 ( kwadratowych ) występujących w czterech wielkościach.

D-1, D-2, D-3, D-4a, D-4b, D-5, D-6, D-6a, D-6b,

D-18, D-21, D-21a, D- 35, D-35a, D-36, D-36a

 

mini

 

małe i średnie

duże

wielkie

 

400x400

 

600 x 600

900 x 900

1200 x 1200

Wymiary w mm znaków informacyjnych dla n=1 (prostokątnych) występujących w czterech wielkościach.

D-7  do D-17D-18aD-18b,   D-22 do D-34a,   D-37 do D-38. D-50, D-51

n

 

mini

 

małe i średnie

duże

wielkie

n = 1

 

400x500

 

600 x 750

900 x 1125

1200 x 1500

n = 2

 

400x600

 

600 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

Uwaga :

- znaki D-13a oraz D-14b występują tylko w wielkościach : duże ( 1350x1125) i wielkie 

  (1800 x 1500 )

- znak D-51 nie występuje w wielkości mini.

Znaki i ich wymiary występujące tylko w jednej wielkości bez względu na rodzaj drogi

 

Typ znaku

Długość

podstawy

L

 

Wysokość

h

 

D- 19,  D-20

 

600 mm

 

300 mm

 

D- 19a,  D-20a

 

600 mm

 

400 mm

 

D - 39

 

3500 mm

 

4000 mm

 

D – 40,  D-41

 

900 mm

 

600 mm

 

D – 44,  D- 45

 

900 mm

 

1125 mm

 

D – 46,  D- 47

 

900 mm

 

420 mm

 

D – 48,D-48a

 

900 mm

 

1200 mm

 

D - 49

 

1200 mm

 

1800 mm

 

D – 52, D-53

 

900 mm

 

420 mm

 

D - 49

 

1200 mm

 

1800 mm

 

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-  kategorię i symbol znaku  ( np. D-1,  D–15, )

-  wielkość znaku -  podać wymiar podstawy w mm i  wysokość znaku w mm ( np. 600x 750 gdzie       pierwszy wymiar to podstawa znaku a drugi wymiar to wysokość znaku).

-   typ folii odblaskowej – np. typ 1 (1 gen.) lub typ 2 ( 2 gen)

Przykładowe skróty w zamówieniu na znak zakazu D-15 „ przystanek autobusowy”, w wielkości średniej, na folii typu 1.

D-15 / S/ typ1,      lub     D-15 /600x750 / typ1,

TABELA  Z  WYMIARAMI  ZNAKÓW   INFORMACYJNYCH ( D )

         L -długość podstawy               H - wysokość znaku       

 

 

Symbol znaku

MI

mini

M, S

małe i średnie

D

duże

W

wielkie

L

H

L

H

L

H

L

H

 

 D-1

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-2

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-3

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-4a,  D-4b

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-5

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-6, a, b

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-7

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-8

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-9

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-10

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-11

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-12

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-13

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-13a,b

---

---

---

---

1350

1125

1800

1500

 D-14

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-14a,b

---

---

---

---

1350

1125

1800

1500

 D-15

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-16

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-17

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-18

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-18a,b

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-19

---

---

600

300

---

---

---

---

 D-19a

---

---

600

400

---

---

---

---

 D-20

---

---

600

300

---

---

---

---

 D-20a

---

---

600

400

---

---

---

---

 D-21

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-22

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-23, a

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-24

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-25

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-26,a,b,c,d

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-27

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-28

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-29

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-30

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-31

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-32

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-33

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-34

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-34a

400

600

600

900

900

1350

1200

1500

 D-35

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-35a

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-36

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-36a

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-37

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-38

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-39

---

---

3500

4000

---

---

---

---

 D-39a

---

---

3500

4000

---

---

---

---

 D-40

600

400

900

600

---

---

---

---

 D-41

600

400

900

600

---

---

---

---

 D-42,  D-43

---

---

1200

530

1200

700

---

---

 D-44

---

---

---

---

900

1125

---

---

 D-45

---

---

---

---

900

1125

---

---

 D-46,  D-47

---

---

900

420

---

---

---

---

 D-48

---

---

900

1200

---

---

---

---

 D-48a

---

---

900

1200

---

---

---

---

 D-49

---

---

1200

1800

---

---

---

---

 D-50

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-51

---

---

600

750

900

1125

1200

1500

 D-52

---

---

900

420

---

---

---

---

 D-53

---

---

900

420

---

---

---

---

 

b_200_321_16777215_0_0_images_informacyjne_informacyjne.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_informacyjne_2P1A6358.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_informacyjne_2P1A6366.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_informacyjne_2P1A6397.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_informacyjne_2P1A6481.jpg