Tabliczki

Tabliczki do znaków uzupełniają informacje do znaków ostrzegawczych, zakazu, nakazu i  informacyjnych. Tabliczki umieszcza się pod tarczami znaków, których dotyczą.

Tabliczki „T” wykonujemy na podkładach z blach stalowej, ocynkowanej, grubości 1,25 mm. Krawędzie tabliczek są podwójnie zagięte a drugą krawędź wykorzystuje się do mocowania znaku za pomocą uchwytów uniwersalnych.

Znaki z grupy T wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:

a)     folia odblaskowa typu 1

b)     folia odblaskowa typu 2

WYMIARY Tabliczek do znaków drogowych „T”

H-wysokość tabliczki w mm       L- długość podstawy tabliczki w mm

Symbol tabliczki

małe / średnie

M-S

duże / wielkie

D-W

H

L

H

L

T-1

250

600

350

750

T-1a

250

600

350

750

T-2

250

720

350

880

T-3, T-3a

250

720

350

880

T-4

250

500

350

600

T-5

500

900

 

 

T-6a do T-6d

600

600

 

 

T-7

600

600

 

 

T-8

900

600

 

 

T-9

250

500

350

600

T-10

450

600

630

735

T-11

300

850

 

 

T-12

900

600

 

 

T-13

750

600

 

 

T-14 do T-14d

750

600

 

 

T-15

900

600

 

 

T-16 , T-16a

750

600

 

 

T-17

500

900

900

1050

T-18,  T-18a

870

400

 

 

T-18b,  T-18c

600

400

 

 

T-19

600

1050

900

1600

T-20

250

720

350

880

T-21

250

500

350

750

T-22

360

600

430

720

T-23a

450

600

400

720

T-23b

360

600

400

720

T-23c

420

600

460

720

T-23d

360

600

380

720

T-23e

360

600

430

720

T-23f

320

600

360

720

T-23g

360

600

430

720

T-23h

450

600

500

720

T-23i

500

600

580

720

T-23j

450

600

500

720

T-24

360

600

430

720

T-25a,b,c

240

600

320

800

T-26

240

600

320

800

T-27

450

450

600

600

T-28, T-28a

350

900

 

 

T-29

360

600

430

720

T-30  do  T-30i

300

600

400

800

T-31

250

600

350

750

T-32

250

720

350

880

T-33

250

720

350

880

T-34

240

320

450

600

 

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

-   kategorię i symbol znaku  ( np. T-1,  T–5 ).

-   wielkość znaku - podając skróty literowe wielkości znaków ( MI/S, D/W ), lub podając wymiary tabliczki w mm ( 400, 600, 800, 900,  1000 )

-   typ folii odblaskowej – np. typ 1 lub typ 2

Przykładowe skróty w zamówieniu na tabliczki T-1, w wielkości małej,/średniej na folii typu 1.

T-1/M-S / typ1,       lub        T-1 (250/ 600 )  typ1 

 

 

 

b_200_256_16777215_0_0_images_tabliczki_T.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_tabliczki_2P1A6425.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_tabliczki_2P1A6436.jpgb_150_100_16777215_0_0_images_tabliczki_2P1A6465.jpgb_200_133_16777215_0_0_images_tabliczki_2P1A6426.jpg